Assemblea Oberta 11/06/2018

Octavilla de la Asamblea Abierta (PDF castellano)
Octaveta de l’Assemblea Oberta (PDF català)

Català

L’Àgora es queda al barri!

El passat dia 6 de juny vam rebre una citació del Jutjat de lo civil dirigida a les ‘ignorades ocupants’ de l’Àgora.
Ens demanda l’empresa Triquell y García, S.L., els antics propietaris del solar, els quals en exigeixen el desallotjament de l’espai i el pagament de 20.000€.
Davant la gravetat i urgència de la situació, us convoquem a una assemblea oberta, informativa i combativa per a iniciar i coordinar un procés de defensa de l’espai, el proper dimecres 13 de juny, a les 19.30h.

Defensem un espai verd per al barri!
L’especulació ens amenaça!
El Raval no es ven!

Castellà

El Àgora se queda en el barrio!

El pasado día 6 de junio recibimos una citación del Juzgado de lo civil dirigida a lxs “ignoradxs ocupantes” del Ágora.
Nos demanda la empresa Triquell y García, S.L., los antiguos dueños del solar, los cuales nos exigen el desalojo del espacio y el pago de 20.000€.
Ante la gravedad y urgencia de la situación, os convocamos a una asamblea abierta, informativa y combativa para iniciar y coordinar un proceso de defensa del espacio, el próximo miércoles 13 de junio, a las 19:30h.

Defendamos un espacio verde para el barrio!
La especulación nos amenaza!
El Raval no se vende!